Szállítási információk

A KISZÁLLÍTÁS FOLYAMATA, ÁTVÉTELI LEHETŐSÉGEK

Csomagjainknak a Felhasználó részére történő kiszállítását a GLS Futárszolgálat végzi, a termékek kiszállítására csak és kizárólag a futárszolgálat belső szervezeti rendjében meghatározott munkaidőben van lehetőség.  A termékek kiszállítása a Szolgáltató és a Felhasználó által egyeztetett időpontban történik. A Felhasználó köteles a termék személyes átvételekor a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát az átvétel helyszínén jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a futárszolgálat irányadó nyomtatványainak kitöltése után.

Postafiókra, vagy postafiók irányítószámra nem kézbesíthető küldemény.

A küldemények a Feladó által megadott címre kerülnek kézbesítésre, de a kézbesítés nem feltétlenül személyesen a megnevezett címzett részére történik. Amennyiben a címzés központi fogadóhelyet tartalmaz, a küldemény oda kerül kézbesítésre.

A GLS értesítheti a Címzettet a várható, illetve a sikertelen kézbesítésről. A Címzett – amennyiben ezt a GLS felajánlja számára – módosíthatja a kézbesítés időpontját.

Amennyiben a Küldemény jelen Általános Szállítási Feltételek ide vonatkozó pontja szerint kézbesíthetetlen; vagy a Küldeményt vámszempontból alulértékelték; vagy a címzett nem azonosítható, illetve nem lelhető fel; vagy a címzett megtagadja az átvételt, illetve a fizetést a Küldemény átvételekor; a GLS megteszi az ésszerű lépéseket a Küldeménynek a Feladó költségén a Feladóhoz történő visszajuttatására. Amennyiben a visszajuttatás sikertelen, a GLS jogosult a Küldemény birtoklásával felhagyni, afelett szabadon rendelkezni, megsemmisíteni, illetve értékesíteni, ez esetben a GLS sem a Feladó, sem harmadik személyek felé nem tartozik felelősséggel. Az értékesítésből származó bevételt a GLS elsősorban az esetlegesen megfizetett Vámokra és Adókra, illetve a felmerült szállítási és kapcsolódó adminisztrációs költségekre jogosult elszámolni, míg az esetlegesen fennmaradó összeget visszajuttatja a Feladónak. A GLS fenntartja a jogot, hogy megsemmisítse a Veszélyes Árut tartalmazó, és azon küldeményeket, amelyek Feladónak történő visszajuttatása jogszabályba ütközik.

A GLS FELELŐSSÉGE

A GLS felelőssége valamennyi szállított küldeményért annak aktuális pénzben kifejezett értékére korlátozódik, amely légi szállítás esetén (ha a küldemény szállítási útvonala a feladó országon kívüli végcélt vagy megállást foglal magában, beleértve a közúti mentesítő szállításokat is) a Montreáli Egyezmény és a Varsói Egyezmény szerinti, illetve vonatkozó Egyezmény hiányában (i) a Küldemény aktuális piaci vagy érdekbevallás szerinti értékéig vagy (ii) 19 SDR/kilogramm (kb. 26 USD/kilogramm) értékig terjed. A két érték közül mindig az alacsonyabb alkalmazandó. Ezen feltételek érvényesek minden egyéb, nem közúti szállítási mód esetén is.